Podmínky užití služby

 

Dohoda mezi Uživateli a WinnersClub.cz

Registrací a užíváním webu a služeb na WinnersClub.cz, potvrzujete, že jste četli a souhlasíte se smluvními podmínkami užití. Možnost využívát stránky a jejich obsahu je pouze po souhlasu s těmito podmínkami. Provozovatel webu WinnersClub.cz si vyhrazují právo kdykoliv změnit podmínky užití.

WinnersClub.cz je služba a obchodní značka vlastněná společností AT Capital LLC (registrační číslo 2016-000726218), se sídlem 412 North Main Street (Ste 100), Buffalo, WY 82834, USA.

 

Odkazy na weby třetích stran

WinnersClub.cz obsahu odkazy na jiné webové stránky, často sázkových kanceláří ("Externí weby"). Externí weby nejsou pod kontrolou WinnersClub.cz a WinnersClub.cz není zodpovědný za jejich obsah, včetně omezení, které odkaz může obsahovat, či změnám a updatům obsahu Externích webů. WinnersClub.cz poskytuje tyto odkazy pouze pro usnadnění práce uživatelů. Jejich použití neznamená jakoukoliv progapaci či podporu daného poskytovatele a Externího webu. WinnersClub.cz žádným způsobem nepropaguje Externí weby ani z odkazování na Externí weby nijak neprofituje. WinnersClub.cz propaguje sázkařskou techniku či strategii, která nepreferuje určitou sázkovou kancelář, ale dá se využít u libovolného poskytovatele sázkových služeb. Použití této strategie je na vlastní riziko a Uživatelé si sami musí zjistit oprávnění sázet u sázkových kanceláří v závislosti na místě pobytu a jurisdikci.

 

Zakázané použití služby

Užíváním webu WinnersClub.cz souhlasíte, že nebudete web, obsah a know-how používat k jakékoliv nezákonné činnosti a činnosti, které je zakázaná či omezené těmito podmínkami užití. WinnersClub.cz není možné použít žádným způsobem, který může poničit, poškodit, omezit či ohrozit webovou stránku WinnersClub.cz, případně která může interferovat se správným použitím Externích webů a použitím webu WinnersClub.cz jinými uživateli. Je zakázáno získat či pokusit se získat jakékoliv materiály, obsah či informace jakýmkoliv způsobem jiným, než přímo poskytnutým službou WinnersClub.cz

Použitím služby zároveň souhlasíte, že nebudete sdílet návody, obsah pro členy a přístup ke členskému účtu s třetími osobami, včetně rodiny, přáteli či spolupracovníky. Porušení může vést k trvalému zrušení účtu a zákazu použití služby s možností okamžitého uzavření účtu na WinnersClub.cz bez náhrady již uhrazeného členství či jiných poplatků. Při porušení autorských práv se bude WinnersClub.cz domáhat náhrady škody soudní cestou.

 

Doložka k příjmům

Potenciální příjmy či zisky zmiňované na webu jsou ilustrují výsledky pouze při správném používání obsahu a služeb WinnersClub.cz a neslouží jako finanční garance příjmů. Průměrný uživatel WinnersClub.cz může díky sázkařské technice Matched Betting vydělat mezi £3,000 až £10,000 liber, tedy přibližně 105 000 až 370 000 Kč ročně v závislosti na kurzu. V případě, že uživatel využívá nabídek na webu dle doporučení a pravidelně, může dosáhnout na roční zisk až £20,000 zmiňovaný na webu WinnersClub.cz. V případě vyššího nasazení a vynaloženého úsilí může uživatel dosáhnout zisků i několikanásobně vyšších. WinnersClub.cz negarantuje členům žádné zisky a ani neodpovídá za případné ztráty, a to jak vzniklé chybou či nedodržením pokynů Uživatelem, tak chybou v textu na webu WinnersClub.cz.

 

Odpovědnost

Použití webu WinnersClub.cz je pouze na vlastní riziko. Obsah a návody poskytované na webu jsou ve stylu "... pokud, tak..." a nezakládá jakékoliv nároky, ať už explicitní či implicitní. WinnersClub.cz neručí za jakékoliv záruky třetích stran či správné dodržení jednotlivých nabídek. WinnersClub.cz negarantuje správnou funkci a správnost obsahu na tomto webu. V případě nalezení chyby v návodu, budou tyto chyby co nejdříve odstraněny. WinnersClub.cz nezodpovídá za nejlepší použití či výsledky, přesnost a spolehlivost návodů či nabídek Externích webů. Obsah může obsahovat technické chyby či nepřesnosti, případně gramatické chyby. WinnersClub.cz může kdykoliv provést změny obsahu za účelem opravy chyb či vylepšení textů. Uživatelé nesou celkovou odpovědnost za náklady plynoucí z použití webu WinnersClub.cz, včetně nákladů na opravu či korekci v případě ztráty na základě chyby na webu. Veškerý obsah na webu WinnersClub.cz je poskytován pro informativní a edukační účely, a není možné je brát jako závazné rady. Použití doporučené sázkařské techniky je na vlastní riziko Uživatelů, kteří jsou povinni si ověřit, zda mohou legálně použit Externí weby.

 

Autorská práva

Používáním vyjadřujete souhlas s autorskými právy provozovatele webu a souhlasíte se zákazem kopírování a šíření obsahu tohoto webu, pro komerční či jiné použití, bez předchozího písemného souhlasu provozovatele WinnersClub.cz. Jde především o textový obsah, videa, design a ostatní materiály na tomto webu. V případě porušení tohoto zákazu si vyhrazujeme právo okamžitě ukončit členství a zakázat budoucí užívání webu, bez možnosti získat zpět celou či poměrnou část již uhrazeného členství, či jinou formu kompenzace. Vyhrazujeme si také právo získat soudní příkaz k zamezení používání nelegálně zkopírovaného obsahu a vymáhat náhradu škody v maximální výši.

 

Placené členství, platby, EET a vrácení peněz

Free členství není zpoplatněno a není časově omezeno. WinnersClub.cz si vyhrazuje právo čas od času zaslat všem registrovaným Uživatelům emailovou zprávu marketingové či informační povahy. Placené členství je možné získat uhrazením měsíčního členského poplatku ve výši 450 Kč (může být dočasně sníženo) pomocí platební karty účtu. 

Služby WinnersClub.cz jsou poskytovány všem zákazníkům z celé EU na několika webových portálech společností AT Capital LLC registrované v USA. Služby jsou poskytovány v soulady se zákony České republiky a Evropské unie, zejména se zákony daňovými, na ochranu spotřebitelů a na ochranu osobních údajů, a to včetně nařízení GDPR platného ve všech zemích Evropské unie. 

Měsíční poplatek za placené členství se po uhrazení prvního měsíčního poplatku začne automaticky strhávat z platební karty. Uživatel může kdykoliv členství přerušit posláním žádosti na podpora@winnersclub.cz. Pokud dojde k přerušení účtu před vypršením daného členského období, nevzniká uživateli nárok na vrácení poměrné části měsíčního poplatku.

Vrácení členství po jeho uhrazení není možné. WinnersClub.cz poskytuje neomezené členství zdarma (Free Trial), v rámci kterého si uživatelé mohou služby vyzkoušet, naučit se postup vydělávání a profitovat na návodech. Z tohoto důvodu neposkytuje provozovatel vrácení poplatku.

Obchodní podmínky